David NovotnýKolik sháníme?

Vybráno: 10 273 Kč
Sháníme: 127 375 Kč
Ještě potřebujeme

117 102 Kč

Jak můžu přispět z ČR?

Bankovním převodem
na transparentní účet:
Bankovní účet: 115-7609680247
Kód banky: 0100
VS: 4004983
Jak přispět ze zahraničí?
Bankovním převodem
na transparentní účet:
IBAN: CZ2601000001157609680247
SWIFT: KOMBCZPPXXX
VS: 4004983
QR platba

David se narodil 17. 1. 1992 v Třebíči. Díky sportovním kořenům a zázemí v rodině začal hrát již v pěti letech fotbal. Jako aktivní sportovec se nevyhnul mnohým zraněním, kterými se  nikdy nenechal odradit.

 

Nebyl zvyklý spoléhat se jen na to, co mu nadělila příroda, ale věřil, že úspěch je ukryt především v tvrdé dřině. Snažil se svoje zkušenosti předat i žáčkům, kteří si ho jako trenéra brzy oblíbili. Ve volném čase se věnoval malování portrétů, které díky smyslu pro detail dovedl k dokonalosti. Od portrétů přešel k průmyslovým návrhům, čemuž chtěl zasvětit i svoji budoucí kariéru. Po maturitě se věnoval důkladné přípravě na talentové zkoušky a právě cesta na hodinu kreslení byla Davidovi osudnou. Za dosud nevysvětlených okolností došlo 15. 12. 2011 ke srážce s vlakem.

 

David byl okamžitě převezen na ARO do Fakultní nemocnice v Brně, kde několik dní bojoval o život. Závažná diagnóza: Difúzní axonální poranění mozku vyústilo v kóma, ve kterém setrvával až do poloviny roku 2012. Díky bazální stimulaci a každodenní péči nejen naší, ale i jeho přátel, začal David reagovat na své okolí způsobem sobě vlastním, a to přívětivým úsměvem. Až do listopadu 2012 byl David hospitalizován. Stav byl označen za neměnný a možnost umístění na odborném pracovišti prakticky neexistovala.

V lednu 2013 byla v lázních Klimkovice zahájena terapie s názvem Klimtherapy 18+. S přijetím Davida do programu nebyl nejmenší problém. Po pěti letech má za sebou již několik těchto rehabilitačních pobytů.

 

V současné době syn vše vnímá a všemu rozumí, ale nemluví. Dorozumíváme se kýváním pomocí mluvené abecedy nebo přes komunikační tabulku ve tvaru klávesnice, kde ukazuje prstem písmena. Také má problém s kousáním a polykáním jídla. Z toho důvodu je mu stále částečně podávána umělá výživa a tekutiny prostřednictvím žaludeční sondy. Je na vozíku, nechodí. Přesuny na lůžko zvládá pouze s pomocí druhé osoby. Celodenní péče a domácí rehabilitace je tak pro nás fyzicky velice náročná.

 

I přes nepříznivé prognózy se jeho stav pomalinku zlepšuje. Pro dosažení výraznějšího posunu by bylo ale potřeba absolvovat dlouhodobý cílený rehabilitační a logopedický program. Zdravotní pojišťovna bohužel tuto léčbu nehradí a sami nejsme schopni tyto náklady pokrýt z vlastních  prostředků.

 

Proto i Váš příspěvek může znamenat další krůček ke zlepšení jeho celkového stavu.

 

Děkujeme

rodiče Davidazpět na KOMU MŮŽETE POMOCI