Pomozme společně Kubíkovi
Pomozme společně Kubíkovi
k jistějšímu pohybu
Neurorehabilitace je dřina
Neurorehabilitace je dřina
ale za ty úsměvy stojí
Také díky Vám dokáže Davídek
Také díky Vám dokáže Davídek
s následky DMO zabojovat

O projektu

Projekt Strom přání pomáhá dětem i dospělým


Strom přání je projekt veřejného transparentního účtu, který je určen pro finanční příspěvky dětským i dospělým klientům Sanatorií Klimkovice, kteří se rozhodli bojovat a chtějí změnit svůj zdravotní stav a zkvalitnit tak svůj život nebo život svých blízkých.

 

Každý i malý příspěvek má smysl a může pomoci splnit někomu jeho přání. Dětská mozková obrna, cévní mozková příhoda, traumatické poškození mozku v důsledku autonehody to jsou jenom některé příklady, kde bez intenzivní a náročné neurorehabilitace není postižený schopen samostatného života. Jedná se o náročnou dlouhotrvající a také velice nákladnou léčbu. Jejím výsledkem je však výrazná redukce postižení a úplný nebo alespoň částečný návrat do normálního života. 

 

Během sedmi let, kdy se v Sanatoriích zabýváme intenzivní neurorehabilitací, ji úspěšně absolvovalo několik tisíc klientů.  Zájem o tento typ intenzivní rehabilitace neustále narůstá, i když zatím není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ne každý má proto možnost tuto nákladnou léčbu v plném rozsahu absolvovat.  

 

Rádi bychom tímto našim klientům pomohli s financováním doplňkových neurorehabilitačních léčebných programů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a umožnili jim přístup k dalším, tak potřebným finančním zdrojům.

 

Věříme, že tento projekt pomůže dětem i dospělým klientům s financováním tolik potřebné intenzivní rehabilitace. I malá pomoc je skvělá a patři Vám za ní velký dík.